Author: David

Jag är en glad man född 1987 i Västerås, Sverige. För tillfället ägnar jag mina timmar åt studier vid Chalmers, Industriell Ekonomi. Jag är sport- och jaktintresserad. Jag tar examen i juni 2011 och skall innan dess ha studerat ett år i Australien och klarat av masterprogrammet Quality and Operations Management. Mitt mål är att komma ut i näringslivet och göra karriär som konsult inom förbättringsarbete eller IT-styrning. Mitt kandidatarbete hade rubriken "Morgondagens löpande band i ljuset av gårdagens erfarenheter". Det handlade om olika typer av produktionssystem för fordonsindustrin; alternativ montering, svenska samt japanska löpande band.

http://techonomics.se

Posts by David:

Temat är modifierat från Aeros 2.0 - Blogglista.se - Översättning är gjord av N2H