Nov
15
2010
10

Ska du på intervju hos McKinsey?

I fredags var jag på intervju hos McKinsey i Stockholm. McKinsey är ett av världens mest välrenommerade konsultbolag inom bland annat strategi och operations management. De har stora kunder i nästan alla branscher, bland annat offentlig sektor och IT/Telecom. McKinsey är verkligen ett av de företag där jag skulle kunna se mig själv jobba och därför var det kul att få komma på en intervju och se lite hur det ser ut. Jag tänkte dela med mig lite av mina erfarenheter och tips till er därute som sitter i samma sits som jag gjorde i fredags. Förhoppningsvis ökar det era chanser att inte bli helt överrumplade av deras frågor. Jag var dåligt förberedd inför intervjun; kanske för att jag trodde att jag skulle fixa den i alla fall eller kanske för att jag var för lat att ta reda på mer. Därför blev jag heller inte erbjuden något jobb hos dem så jag är fortfarande tillgänglig/det är bara att leta vidare!

Upplägg

Innan intervjun tänkte jag rätt mycket på vem jag är samt gick igenom lite vanliga intervjufrågor:

 • berätta lite om dig själv.
 • Vad är din styrka?
 • Vad har du för svagheter?

Det finns troligtvis mycket att vinna på att göra detta. I efterhand tror jag dock att traditionella intervjufrågor bara är att kasta i soporna. För att ha lyckats på intervjun skulle jag ha pluggar mer på McKinseys intervjuteknik. Intervjun på McKinsey är ungefär tre timmar lång och består av tre delintervjuer. Varje delintervju består av:

 1. Inledande beskrivning av dig själv – Fundera ut vad som gör dig unik och exotisk och vad som intresserar dig men tryck kanske lite extra på vad du har gjort som gör dig lämplig för den position du söker.
 2. Diskussion kring en av McKinseys fyra kärnvärden
 3. Lösning av en fallstudie som McKinsey mött i verkligheten
McKinsey intervjurum

McKinsey intervjurum

McKinsey har fyra kärnvärden, personal impact, leadership, achievement och problem solving. Problem lösning testas under varje delintervju i och med att man löser en fallstudie. De andra kärnvärdena är de som ett och ett diskuteras ett och ett under de tre intervjuerna. Jag ska försöka berätta lite om respektive kärnvärde och vilka frågor/utmaningar som kan tänkas möta dig. Det du ska tänka på är att detta inte är någon vanlig intervju utan frågorna kommer uteslutande handla om situationer och exempel på när du presterande under respektive kärnvärde.

Personal impact: Berätta om en situation i ditt liv där du övertygade någon

Denna fråga ställde mig fullständigt eftersom jag hade fått för mig att personal impact innebor hur pass duktig man är på att umgås och ta människor. Så är det kanske också men frågan jag fick var i alla fall att beskriva en situation där jag övertygade någon att förändra sin åsikt. Tänk ut detta innan, det är svårt att komma på något bra väl på plats. Jag övertygar dagligen personer om att jag har rätt men kanske inte i speciellt relevanta och värdefulla ämnen. Det var på den här frågan jag sabbade min intervju :) Det viktiga är att kunna ge väldigt konkreta exempel och de kommer kontinuerligt att avbryta dig och påminna dig tills du gör det. Nivån på exemplet skall i princip vara:

– Jag sa: Jag tycker vi ska ha vit bakgrund på powerpointen.

– X sa: Jag tycker den ska vara svart.

– Jag sa: Fördelarna med att den är vit är… Tänk på hur mycket return on investment det kommer ge.

Poängen är att McKinsey hamnar i situationer varje dag där de måste övertyga sina klienter att ta rätt beslut så de vill se att du är en person som klarar av det.

Leadership: Berätta om dig själv i en situation som illustrerar dina ledar- och lagegenskaper

Även denna fråga handlar om att ge exempel och gå på djupet i hur du leder och arbetar i grupp. Det räcker troligtvis inte att säga att du tror på laget framför individen eller att diversitet är en styrka eftersom möjliggör för idéexplosioner. Nej, här handlar det om att gå in på detaljer om hur du tog tag i problem och ledde en viss grupp rätt till ett svårt problem.

Achievement: Berätta och ge exempel på ditt driv

McKinsey har kontor i World trade center Stockholm

McKinsey har kontor i World trade center Stockholm

Vad är det som driver dig? Vad är det som motiverar dig? Vad gör du om fem år? Ge exempel på ditt driv. Många bollar i luften och andra klyschor räcker inte som svar på den här frågan. Inte heller att jag har högsta betyg i alla ämnen: Det är skit samma. Fråga är varför du har fått det och vad det är som driver dig. Förhoppningsvis är det något annat än mamma och pappa.

Några slutgiltiga tips

McKinsey och andra konsulter i kategorin vill se smarta individer som de vågar kasta ut framför en klient på mellanchefsnivå. Se därför till att svara upp till det kravet.

 • Va dig själv och se till att vara säker på dig skälv.
 • Ta god tid på dig och styr diskussionen genom att ställa frågor.
 • Var inte nervös, ta god tid på dig när du antecknar och strukturerar frågor. Tro inte som jag att det är negativt att det går långsamt och att du skriver snyggt, jag tror det bara visar tecken på att man är bra och proffsig.
 • Tveka inte när du väl bestämmer dig men när du kommer fram till ett resultat så ställ dig själv frågan (högt) om resultatet kan vara rimligt

Till sist vill jag säga: ljug inte men var inte heller för självkritisk. Jag tror på ärlighet först men jag tror att jag kanske överanalyserade mig själv och var för ärligt. Jag sa som det var; jag är inte den bästa personen på området ledarskap men jag jobbar på detta. Jag sa att jag är en mycket stark individ som varit dålig på konfliktlösning och lagarbete men som under de senaste 2-3 åren jobbat väldigt mycket med att förstärka denna sida hos mig. Exempel… Dock tror jag att jag sa det lite för många gånger så att de verkligen började tro att jag var ett osäkert kort. Detta blev också en del av den feedback jag fick.

Reflektion

McKinsey kanske inte är något för mig? 60 timmars jobb i veckan för 45000 kr är kanske inte rimligt när man kan jobba 40 timmar i veckan och få 30000 kr på en vanlig arbetsplats. Men faktum är att McKinsey jobbar med intressanta arbetsuppgifter där jag känner att jag har kompetens att bidra med vilket var en anledning till att jag sökte till dem och även kommer försöka med någon konkurrent. Innan jag gör min nästa intervju ska jag träna lite mer. Framförallt på fallstuder (case) och på detaljerade exempel och situationer där jag har agerat rätt.

En intervju jag lyckades med nyligen var dock för mitt exjobb. Det kommer göras på ämnet laddstolpar i Zurich, vilket jag ser fram emot! Elbilsmarknaden och dess infrastruktur kommer nästa ”disruptive” technology i samhället och jag kommer vara expert på området till sommaren.

Sep
25
2010
0

Operations Management Chalmers – Produktutveckling

Fjärde veckan i kursen Operations Management på masterprogrammet Quality and Operations Management har handlat om produktutveckling. Detta är enligt mig kanske den mest intressanta delen av masterprogrammet, kanske eftersom jag har en historia i att ha utvecklat EverTee, evighetspeggen för golfutslaget. Under veckan har vi haft en gästföreläsning från SCA, varit på Volvo 3P samt löst ett Harward Business Review case kring produktutveckling (Le Petit Chef).

Dilemman inom produktutveckling

Produktutveckling, eller i alla fall strategi och portfolioteori inom produktutveckling, handlar mycket om att göra avvägningar. En organisation ställs ständigt inför produktutvecklingens dilemman. Typexempel på dilemman inom produktutveckling är:

 • Vilka projekt som skall utvecklas – I en mogen organisation är det ofta så att antalet projekt överstiger antalet tillgängliga resurser. Många organisationer gör felet att ha för många projekt i portfolion på samma gång, vilket leder till att missade deadlines. Ett annat misstag är att låta varje ingenjör vara med på för många projekt. Klassikern inom produktutveckling, Wheelwight & Clark (1992), visar att optimalt antal projekt för en ingenjör att delta i samtidigt är två. Då kan ingenjören skifta mellan projekt när något av projekten står still. Samtidigt går inte för mycket av tiden åt till möten och icke värdeadderande tid.

  Resursutnyttjande vid antal parallella projekt

  Resursutnyttjande vid antal parallella projekt

 • Om produkten skall tillverkas internt eller externt
 • När skall en produkt släppas från F&U? Sent -> konkurrenterna får försprång; tidigt -> för dålig produkt.

Tid, frekvens, fokus och strategi för var och hur produkten skall tillverkas (sourcing) brukar nämnas som fyra viktiga dimensioner inom produktutvecklingsstrategin. Med fokus menas att produktutbudet inte ska vara så brett att produkter kannibaliserar på varandra.

Produktportfoliostyrning – produkt portfolio management

Forskare idag är eniga om att portfoliostyrning inte bara kan ske efter ett finansiellt perspektiv. Flertalet studier visar att detta leder till ineffektiva resultat. Många företag gör idag uppskattningar om till exempel återbetalningstid eller nuvärde för sina projekt och tar sedan beslut efter de projekt som har bäst siffror. Finansiella uppskattningar är förstås alltid spekulationer eftersom de bygger på en rad osäkra antaganden.

Ett betydligt bättre tillvägagångssätt för portfoliostyrning, det vill säga för att välja sina projekt i portfolion, är att använda flera olika metoder för att bedöma projekt. Cooper, Edgett och Kleinschmidt (1999) har föreslaget att portfolion skall väljas utefter de projekt som passar bäst med företagets strategi, har en bra balans samt är finansiellt lönsamma.

Strategi för portfolio management

Strategi för portfolio management

Strategi för produktportfolion

Volvo AB har en tredelad strategi där man har valt att satsa på säkerhet, kvalitet och miljö. För att deras produktportfolio skall vara bra ur ett strategiskt perspektiv så måste alla delar i strategin reflekteras i de projekt som finns i portföljen. Om Volvo säger att de tre perspektiven säkerhet, kvalitet och miljö väger lika tungt skall 1/3 av projekten bestå av förbättringar inom respektive område. Som det ser ut idag är större delen av Volvos portfolio inom miljöforskning vilket därmed är deras viktigaste strategidimension.

Balans i produktportfolion

I vissa dimensioner är det viktigt att produktportfolion är i balans. En sådan dimension är till exempel tid till marknad. I motsats till lönsamhetsperspektivet, där man vill välja de projekt med högst lönsamhet, vill man när det gäller tid till marknad välja projekt med en så stor spridning som möjligt. Det skall vara en balans mellan långsiktiga och kortsiktiga projekt.

En annan dimension där det bör råda balans är inom  vilken typ av projekt portfolion innehåller. Portfolion innehålla en balans av små förbättringsprojekt, nya plattformsprojekt, genombrottsprojekt (inom områden där företaget inte tidigare har verkat) samt rena forskningsprojekt (där den exakta användningen av den utvecklade teknologin är oklar). Samtidigt bör det också vara en balans mellan projekt som utvecklar produkter och projekt som utvecklar processer för att tillverka produkter. Produkt och processutveckling är lika viktigt!

Finansiell lönsamhet i produktportfolion

Finansiell lönsamhet mäts lämpligen med return on investment, ROI = vinst/investering, som i fallet produktutveckling kan översättas till:

ROI = nuvärde av investeringen/kostnad för ingenjörstimmar [%]

Poängmodeller är vanliga för att bestämma produktportfolio

Det är vanligt att poängmodeller används för att väga de olika dimensionerna mot varandra. Det är viktigt att processen blir så objektiv som möjligt så att poängen inte justeras i efterhand för att ändra portfolions sammansättning. Poängviktningen skall bestämmas utefter de tre dimensionerna och därefter stå fast.

Referenser

Clark. K. B & Wheelwright. S. C (1992). Revolutionizing Product Development – Quantum Leaps in Speed, Efficiency, and Quality. New York: The Free Press

Cooper. R.G., Edgett. S. J. & Kleinschmidt E. J. (1999) New Product Portfolio Management: Practices and Performance. J Prod Innov Manag 1999; 16:333-351

Temat är modifierat från Aeros 2.0 - Blogglista.se - Översättning är gjord av N2H