Jun
03
2009
6

Kandidatarbete Industriell Ekonomi

Jag har tidigare skrivit om mina erfarenheter av kandidatarbetet vid Industriell Ekonomi på Chalmers Tekniska Högskola. Nu är betyget färdigt och jag tänkte därför fortsätta och berätta om mina tankar om hur kandidatarbetet fungerar vid Industriell Ekonomi, Chalmers. Det fungerar riktigt dåligt.

Betygssättning för kandidatarbetet vid Industriell Ekonomi, Chalmers

Samtliga grupper på Industriell Ekonomi fick år 2009 kollektivt betyg, d.v.s. samtliga gruppmedlemmar inom en grupp fick samma betyg. I mitt fall var betyget fyra, vilket alltså var samma för samtliga i min grupp. Jag tycker att detta är fel. Några anledningar till detta är att:

  • Historiska aspekter: Alla medlemmar i en kandidatgrupp går in med olika erfarenheter och kunskap. Detta reflekteras bland annat i meriter och betyg. I min kandidatgrupp var snittbetyget mellan U+ och 5. Är det rimligt att två studenter med helt olika kunskaper får samma betyg på ett kandidatarbete? Nej, i alla fall inte om båda inte presterar lika bra.
  • Prestation: Olika individer engagerar sig inte lika mycket i ett grupparbete. Några väljer att hålla deadlines, komma i tid på möten, skriva, bidra med konstruktiva åsikter och ta tag i problemet. Andra gör precis tvärt om.
  • Statistik: Rent statistiskt, när det finns en betygsspridning mellan individer i en grupp, är det ologiskt att betyget inom samtliga grupper skall vara lika.

Jag säger inte att min egen insats är total. Jag är inte nöjd med arbetet, dock hade min arbetsinsats inte kunnat vara större. Det är tydligt att något måste vara fel!

Kvalitetssäkring av kandidatarbetet

En kompis vid Jönköpings Högskola meddelade mig om hur deras kandidatarbete administreras. Gruppstorleken är maximalt två personer. Detta eftersom kandidatarbetet är slutet på en examen. Kandidatarbetet skall kvalitetssäkra studenten för att denna skall vara värd en examen. Detta är enligt Jönköping omöjligt att uppnå vid större grupper, vilket jag håller med om. Per automatik kommer vissa individer att glida med utan att bidra och vissa kommer dra ett tyngre arbetslass.

Lärdomar från mitt kandidatarbete

Chalmers och Industriell Ekonomis lösning på problemet med betygssättning och kvalitetssäkring är att ge stort ansvar till handledaren. En handledare som i bästa fall träffar gruppen vid tio tillfällen. Lösningen på betygsfrågan är att låta gruppmedlemmarna gemensamt nå konsensus på betyget i gruppen. Om en gruppmedlem skall höjas, måste en annan gruppmedlem sänkas med lika många poäng. Man tror inte det är sant, men det fungerar faktiskt så! Resultatet blir en fruktansvärd diskussion där ingen vill bli sänkt.

Jag har lärt mig mycket av kandidatarbetet vid Industriell Ekonomi på Chalmers. En hel del om produktionssystem, löpande band och alternativ montering, dock väldigt mycket om hur grupper fungerar och hur jag fungerar i grupp. Det handlar om att få alla att bidra och sätta upp gemensamma mål som alla kan följa. Jag har också lärt mig mycket av den totala ångest som uppstår då de flesta struntar i att arbeta efter målen samt när ingen vill bidra till resultatet.

Ett innovativt kandidatarbete

Jag har en idé om hur ett innovativt kandidatarbete skulle kunna utformas för Industriell Ekonomi tillsammans med studenter från andra civilingenjörsutbildningarna på Chalmers. Plocka in en student från industriell ekonomi i andra kandidatgrupper på Chalmers. Låt I-aren bli projektledare, precis som det är tänkt i arbetslivet. Med en arbetsledare minskar problemen med att styra gruppen. I-aren bör också vara expert på projektledning och får den tekniska spetsen genom att delta i tekniska kandidatarbeten som t.ex. att skapa en hybrid-go-cart. Självklart skall det också finnas möjligheter att göra rena ekonomiska konsultarbeten för de som vill (som idag), men jag är för ett större samarbete mellan olika program! Genom att få bättre styrning i kandidatgrupperna är det möjligt att det kan fungera med lite större grupper. Jag tror dock att även fyra personer är för mycket. Tre personer är mer rimligt.

Temat är modifierat från Aeros 2.0 - Blogglista.se - Översättning är gjord av N2H