Feb
10
2009
2

Min sommarjobbsansökan

David Gustafsson
Ranängsgatan 8 LGH 303
416 64 Göteborg

david[snabel-a]techonomics.se
070-2789023

Göteborg den 10:e februari 2009

Ansökan om sommarjobb

Hej!

Jag söker ett sommarjobb under perioden 9 juni till 18 juli 2009 (diskuterar gärna datumen, men helst minst 6 veckor).

För närvarande läser jag min sjätte termin på Civilingenjörsutbildningen Industriell Ekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg (300 hp). Utbildningen blandar förenar ekonomi med teknik och den I-ingenjören är tänkt som en brobyggare mellan dessa två nödvändiga delar i ett företag.

Studenten tog jag våren 2006 på ABB Industrigymnasium i Västerås, efter att ha läst en 3300 poäng bred utbildning som innefattar språk, teknik, IT, naturvetenskap, kommunikation och ekonomi.

Mina tidigare arbetslivserfarenheter består till stord del av arbete och  praktik vid olika ABB-avdelningar, varav mitt senaste jobb vid ABB-FACTS bestod i att sätta upp en databs och skriva några klasser för kommunikation mellan Matlab och Word. Utöver Facts har jag i olika turer arbetat på ABB University, Motors samt Bombardier, där jag hjälpte till att föra statistik över produktionen (antalet felaktiga produkter, antalet fel från leverantörer, sex sigma o.s.v.). Min längsta anställning var vid ICA:s centrallager i Västerås där jag som truckförare packade mat som skulle fördelas ut till olika butiker i landet.

Vintern 08 gjorde jag ett arbete år en professor vid avdelningen för Industirell Ekonomi på Chalmers. Arbetet gick ut

Sommaräng 2008

Sommaräng 2008

på att samla data från ett stort urval av svenska företag genom mestadels standardiserade telefonintervjuer. Jag har också hjälpt till med materialet för kursen Innovationsekonomi, som ges vid institutionen. Arbetet var självständigt och krävde eget tänkande, något som jag anser passa mig.

Utöver praktik och sommarjobb som jag har haft i Sverige har jag även spenderat en sommar i Nya Zeeland (år 2005). Där arbetade jag i tre veckor för, Twin Lakes engineering/sheet metal, som är ett företag utanför Wellington. Genom min vistelse i Nya Zeeland och mina svenska erfarenheter har jag lärt mig mycket såväl tekniskt, som om hur människor beter sig på olika arbetsplatser i olika länder. I Nya Zeeland lärde jag mig bland annat att svetsa med MIG. Min resa har betytt mycket för mig och hur jag ser på livet idag.

Enda sedan min vistelse på Nya Zeeland har jag strävat efter att få komma utomlands igen. År 2010 har jag därför sökt och blivit antagen till University of New South Wales, Sydney, Australien. Min plan är att läsa ett år av min master i Sydney för att sedan komma hem och avsluta mitt examensarbete i Sverige. Jag har stora förhoppningar på mitt utbytesår i Sydney, såväl på utbildningen som på kulturen, naturen och min egen förmåga att utvecklas.

Egenskaper som är viktiga oavsett vilket arbete man utför är arbetsvilja och noggrannhet. Jag anser själv att jag är både lugn, noggrann och arbetsvillig. Jag tycker om att träffa nya människor och arbetar bra tillsammans med andra i projekt, där jag gillar att ta mycket ansvar. Dessutom är jag kunnig på dataområdet eftersom jag läser IT som extraval. Till sommaren har jag 30 poäng IT i mitt CV.

Jag själv är en ganska lättsam och trevlig person. På fritiden försöker jag aktivera mig så mycket som möjligt genom at motionera och träna regelbundet. År 2008 genomförde jag en svensk klassiker på 24 timmar och planerar att göra en snabbare i år. När jag får tid tycker jag också om att spela golf.

På Chalmers har jag utöver utbildningen också engagerat mig i föreningen Intize (07/08). Intize är en verksamhet som startade när de sista natur-/teknikklasserna var på väg att läggas ner vid Angeredsgymnasiet. Verksamheten går ut på att vara stödjande matematikmentor för ett antal intresserade elever. Under hösten 08 ingick jag i en expansionsgrupp vars syfte är att utöka verksamheten mot högstadiet.

Under 2009 har jag engagerat mig som handledare för kursen Programmerade System, som går för ettorna på Industriell Ekonomi. Kursen tar upp grundläggande java och Software Engineering. Som handledare fungerar jag ungefär som min roll i Intize, d.v.s. som ett stöd till studenterna. Jag har också ansvar för examination av de obligatoriska laborationerna.

Till sist vill jag också nämna att jag har körkort och truckkort. Jag ser fram emot att få sommarjobba hos Er, och hoppas på att snart få höra från Er.

Med vänliga hälsningar,


David Gustafsson

Temat är modifierat från Aeros 2.0 - Blogglista.se - Översättning är gjord av N2H