Mar
04
2009
0

Simuleringsstudie Tonus Gym: Förbättringsförslag för att öka lönsamheten genom minskade kötider

Under våren har jag läst kursen Modellbyggnad och Simuleringsmetodik. Kursen ingår i grundutbildningen på Industriell Ekonomi. Kursen har en praktisk inriktning och kretsar kring ett projekt som går ut på att genomföra en simuleringsstudie. De steg som vanligtvis brukar ingå i en simuleringsstudie är (Banks, 2001, s 16): (more…)

Temat är modifierat från Aeros 2.0 - Blogglista.se - Översättning är gjord av N2H