Techonomics

Techonomics är en sammansättning av begreppen economics och technology. Economics (eller economy) definieras som (fritt översatt Wikipedia, 2009-01-20):

Den del av social vetenskapen som studerar produktion, distribution och konsumption av produkter och tjänster

Technology (teknologi) defineras av samma källa som (fritt översatt Wikipedia, 2009-01-20)

Technology är ett brett begrepp som inefattar vår användan av och kunskap om verktyg och hjälpmedel, samt hur detta påverkar vår förmåga att anpassa oss till vår miljö.

Med det menas det tekniska kunnande som finns i vårt samhälle.

Techonomics handlar alltså om samspelet mellan ekonomi och teknik. Båda delarna krävs för att kunna skapa ett framgångsrikt företag (ibland brukar också jurudiken räknas in).

En samhällskategori som är expert på området är civilingenjören inom Industriell Ekonomi, I-aren. Civilingenjören inom Industriell Ekonomi fungerar som en brobyggare mellan ledning och tekniska experter genom såväl breda och fördjupande kunskaper inom både teknik och ekonomi.

Jag är själv inskriven vid Industriell Ekonomi på Chalmers i Göteborg år 2006 och tar examen 2011. Läs mitt CV och min blogg! Mitt mål är att bli en ledare inom ett industriellt företag och arbeta med verksamhetsutveckling, teknik och människor.

Författad av : Jan 13,2009 in: |

Temat är modifierat från Aeros 2.0 - Blogglista.se - Översättning är gjord av N2H